Ανακαίνιση

Η PAPLIOTIDIS αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό παλαιών συστημάτων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ανακαίνισης για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα αυξάνονται τα επίπεδα απόδοσης του, ενώ επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, η ασφάλεια και η άνεση των επιβατών.
Οι έμπειροι τεχνικοί της PAPLIOTIDIS θα σας ενημερώσουν για τις εργασίες που είναι απαραίτητες ώστε ο ανελκυστήρας να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να σας εξασφαλίσει την κατάλληλη λύση για την αναβάθμιση του.