Πιστοποίηση

Σύμφωνα με την νομοθεσία, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας και να επανελέγχονται περιοδικά. Στην PAPLIOTIDIS ελέγχουμε και πιστοποιούμε την εγκατάστασή σας ενώ αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της διαδικασίας σε συνεργασία με αξιόπιστους φορείς ελέγχου.